centre de suport a la fira del teatre

 

El projecte acull un programa de suport i creació a la Fira de Tàrrega i alhora resol un espai, on les ruïnes del castell queden desplaçades de la resta de la ciutat. La intervenció pretén generar una fita al carrer Major i al mateix temps una porta d’entrada a la carretera de Preixana.

El programa es desenvolupa a partir de dos edificis. Un primer bloc més compacte, que acull el programa de residència i una construcció més longitudinal on es troben les aules, que se situa al llarg de la carretera d’entrada i es relaciona amb els diferents equipaments fent alhora de porta d’entrada al riu.

Volumètricament els edificis es beneficien de les cobertes inclinades i creen una continuïtat amb el casc antic. La disposició dels edificis també ofereix una altra plataforma per la fira alhora que defineix volumètricament els límits del parc.

superfície

2500 m²

PFC

Tàrrega