fàbrica dels panyos

 

Aquest és el Projecte Final de Carrera de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Clara. Valorat amb Matrícula d’Honor.

El projecte proposa reconvertir la fàbrica dels Panyos, situada a la llera del riu Cardener, al límit oest de la ciutat de Manresa, en un Centre d’Arts Escèniques.

Es vol donar resposta a una necessitat de la ciutat de millorar les circulacions dels vianants a través de dos eixos que s’obren al riu. El nou equipament esdevé la ròtula d’aquests recorreguts i una nova centralitat per la ciutat amb els seus espais interiors i exteriors.

Amb la intervenció es vol posar en valor el patrimoni de l’edifici i la seva estructura i imatge. A la façana d’accés s’ubica un volum transparent adossat a l’edifici  existent que serveix d’accés i de nucli de comunicacions del centre amb una intervenció constructivament i materialment contemporània.

superfície

6232 m²

PFC

Manresa