Oferim projectes personalitzats, ens comprometem amb l’entorn en el qual intervenim i apliquem criteris d’ecoeficiència i arquitectura bioclimàtica per tal de reduir l’impacte ambiental.

 

Acompanyem tot el procés d’un projecte, des de l’inici d’un primer esbós i un estudi de viabilitat econòmica fins a la realització de l’obra.

Entenem la intervenció en edificis com una oportunitat per analitzar el llegat arquitectònic, descobrir l’essència dels materials locals i aportar solucions constructives innovadores i creatives que millorin les condicions de vida dels usuaris.

 

Ens decantem per una construcció sostenible, amb un alt procés de prefabricació i de muntatge en sec per tal de minimitzar els costos i la durada de l’obra.

obra nova

Creem nous espais adaptats a les necessitats de qui l’habita

consultoria tècnica

Assessorem i elaborem documentació tècnica: cèdules, certificats energètics, ITE’s…

rehabilitació i reformes

Transformem  els edificis existents per tornar-los a donar vida

urbanisme i paisatgisme

Dissenyem jardins, parcs i espais públics adaptats a les necessitats i als condicionants de cada client

arq. efimera i museografia

Dissenyem espais expositius per a qualsevol tipus de suport de caràcter temporal o permanent

imatges virtuals

Visualitzem els projectes perquè viure’ls abans de construir-los