Sant Guim

 

Projecte d’ampliació i reforma d’un habitatge unifamiliar al nucli antic de Sant Guim de la Plana.

Es tracta d’una ampliació de la volumetria existent, que data dels anys 60.  L’habitatge gira al voltant del jardí també existent.

La nova volumetria és respectuosa amb les edificacions veïnes i permet un increment notable dels espais interiors.

superfície

223 m²

client

privat

Sant Guim de la Plana

2021