Casa Sierra

 

Casa unifamiliar de nova construcció, situada en Ruiloba, Cantàbria.

 

El projecte s’articula en dos nivells (semisoterrani i planta baixa), per tal d’adaptar-se a les necessitats funcionals i el pendent del terreny.

 

La distribució garanteix una òptima il·luminació, ventilació i gaudi de les vistes a la part inferior de la parcel·la, així com una bona integració topogràfica del projecte.

superfície

265 m²

client

privat

Cantabria

2021