mas duran

 

Casa unifamiliar aïllada. El projecte treballa a través de les preexistències del solar, un fort pendent a oest, vistes a sud i una normativa que es tradueix en un programa ajustat.

 

La proposta es distribueix en dues peces que situen el programa de dia en la planta semisoterrada vinculada al jardí i les habitacions en la planta d’accés. L’encaix de les dues plantes permet adaptar-se al terreny alhora que introdueix un espai de garatge.

superfície

114 m²

client

privat

Cervera

projecte