Iesso

 

Estudis previs per al projecte d’ampliació del museu Eduard Camps de Guissona. El nou equipament es situa en un extrem del jaciment, alineat amb la muralla i orientat a sud, essent aquesta una implantació respectuosa i coherent amb l’entorn urbà i arqueològic.

 

D’acord amb les necessitats d’ús actuals i la possibilitat d’implantació per diverses fases, l’equipament s’organitza a partir de tres volums amb programes d’ús diferenciats i un espai central que els relaciona entre ells. Pel que fa als espais exteriors es proposa crear espais d’estada accessibles amb ombra i vegetació per fer més amable la visita. Es dona resposta també a les problemàtiques de deteriorament del parc per l’acció de l’aigua de la pluja i el nivell freàtic.

superfície

1900 m²

client

públic

Guissona

2020