Iesso

Estudis previs del projecte d’ampliació del museu Eduard Camps. El nou equipament s’organitza a partir d’entrellaçar de les necessitats funcionals i una implantació respectuosa i coherent a l’entorn urbà i arqueològic.

 

D’acord amb les necessitats programàtiques actuals i la possibilitat d’implantació per fases, l’equipament s’estructura a partir de tres volums i un espai central que els uneix tots ells amb programes diferenciats adaptant cada peça a l’orientació i interrelacionant-se entre si i amb l’entorn immediat. Els estudis també resolen les problemàtiques derivades del parc arqueològic, cobrint part dels àmbits amb patologies i implementant zones d’ombra i descans i generant itineraris accessibles.

superfície

1900 m²

client

públic

Guissona

2020