Exposició 50 anys ff manresa

 

Amb motiu dels 50 anys de futbol femení a Manresa, se’ns va encomanar la concepció i el disseny museogràfic. I que aquesta exposició anés més enllà del propi fet a commemorà parlar de la lluita de la dona en l’esport fent una aproximació des de la dècada dels anys 70 fins a l’actualitat. I qüestionar si l’avenç aconseguit els darrers anys és suficient per assolir la igualtat de la dona en l’esport.

L’exposició opta per una estructuració espai temporal, en el qual un camí guia al visitant en les diferents etapes, i on el material exposat porta a l’espectador a interactuar i reflexionar sobre el mostrat amb recursos expositius variats.

superfície

100 m²

client

públic

Manresa

2021