Can Cot

Projecte de rehabilitació d’una masia, els orígens de la qual es remunten al segle XVI, destacant una finestra de tipologia gòtica tardana.

 

Es planteja una intervenció respectuosa amb l’estructura original de la masia per adapta-la a les necessitats actuals. S’ha modificat el sentit de l’escala per millorar la il·luminació i comunicació entres les dues plantes. S’ha fet un reforç del forjat entre P1 i les golfes que penja de la coberta per tal de mantenir un element singular de la casa.

superfície

680 m²

client

privat

Franqueses del Vallés

2022