Urbanització de la zona esportiva Sallent

 

L’estudi és contextualitza a Sallent, al límit nord est de la trama del nucli urbà on s’hi situa la zona esportiva del municipi.

 

L’objectiu de l’estudi és millorar la implantació urbana d’aquest complex, a través de millorar la seva relació amb l’entorn urbà construït així com definir la seva pròpia estructura interna.

 

Per aquest motiu primerament és fa un estudi dels debilitats del complex actual i s’actua segons aquestes en base a un pla plantejat per fases quatrianuals en que  es recupera la naturalització de la riera com a eix vertebrador.

superfície

18.700 m²

client

public

Sallent

2021