conilleres

 

Projecte de reforma de la planta baixa d’una masia que data del segle XVIII. Es tracta d’una construcció tradicional de pedra i teula, edificada en diferents fases, que consta de diferents coberts adossats.

 

El projecte planteja la connexió entre aquests coberts i la masia per tal de disposar d’un espai habitable en planta baixa. S’utilitzaran els materials existents, com la pedra, la fusta i la teula, per tal d’aconseguir un bon diàleg amb l’entorn i amb les edificacions actuals, i es vetllarà per dotar els espais resultants d’unes bones condicions climàtiques i lumíniques.

superfície

107 m²

client

privat

Biosca

2021