casa 19

 

Casa unifamiliar entre mitgeres. El projecte s’organitza al voltant d’un nucli central que conté l’escala i els banys, a banda i banda s’obtenen uns espais generosos que permeten la flexibilitat dels seus usos al llarg del temps.

 

L’estructura de l’habitatge es compon de panells de fusta contralaminada i un aïllament per l’exterior a base de fibra de fusta arrebossat amb morter de calç. Gràcies a aquest aïllament, unes bones finestres amb protecció solar i la reducció de ponts tèrmics, s’obté una casa eficient amb un baix consum energètic.

superfície

216 m²

client

privat

Santpedor

2020