casa mireia i jordi

 

Habitatge unifamiliar entre mitgeres que forma part d’un conjunt constructiu d’inicis dels 80 i de mides acotades. L’edifici està format per planta baixa i planta pis, amb un pati a nivell del carrer. L’habitatge a l’estat inicial es concentra a la planta pis.

 

Pels clients es prioritzen clarament els espai de dia, i és per això que s’opta per limitar els dormitoris a la façana posterior d’una mida acotada. L’espai de dia agafa un gran protagonisme unificant-los tot obrint la mitgera que parteix la casa. I per donar més amplitud a aquest espai s’opta per treure el fals sostre preexistent i que l’espai interior quedi directament sota la coberta inclinada i a més permeten la construcció d’un petit altell lleuger per guanyar un estudi de treball.

Per donar més ús al pati de la planta baixa s’ocupa una part de garatge preexistent per una sala polivalent, tot donant un espai interior de relació amb aquest pati de la casa.

superfície

216 m²

client

privat

Olost

2021